Prezentace o projektu Jaderná maturita

Dne 1. dubna 2015 navštívila naši školu paní Petra Lázničková z firmy ČEZ. Seznámila naše studenty s aktivitami, kterými skupina ČEZ podporuje nadané studenty středních a vysokých škol. Především žáky informovala o projektu Jaderná maturita, jehož se zúčastní dva žáci třídy M 3A v posledním dubnovém týdnu.

V Brně dne 7. dubna 2015

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně