Jaderná maturita 2015

Ve dnech 28. 4. – 30. 4. 2015 proběhl v Jaderné elektrárně Dukovany 7. ročník Jaderné maturity. Stáž je určená technicky nadaným studentům, kteří mají zájem o problematiku jaderné energetiky, zvány jsou partnerské školy Skupiny ČEZ. Společně s dalšími studenty středních odborných škol, např. z Kladna, Kutné Hory, Ostravy, Jihlavy, Pardubic, se stáže zúčastnili naši žáci Vladimír Černocký a Robert Hudeček ze třídy M 3A.

V průběhu tří dnů absolvovali prezentace o primárním a sekundárním okruhu, elektrické části, radiologické ochraně atd. Součástí programu byly rovněž exkurze po areálu EDU, v rámci kterých jsme navštívili např. strojovnu, sklad vyhořelého jaderného paliva, úložiště radioaktivního odpadu a protiatomový kryt. Jedním z vrcholů programu byla možnost navštívit trenažér, který slouží jako tréninková místnost pro budoucí operátory reaktoru. Do všech těchto prostor se běžně nikdo mimo zaměstnanců elektrárny nedostane.

Poslední den přišel na řadu vědomostní test, jehož vítěz se stal Králem Jaderné maturity, a kreativní soutěž. Mezi 36 technicky nadanými studenty se neztratili ani naši hoši. Oba zvládli vědomostní test s 85 % úspěšností. Třídenní program byl zakončen zajímavou přednáškou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové a následnou diskusí.

Po celé tři dny se oba naši žáci mezi ostatními neztratili. Dávali o sobě vědět aktivním přístupem ať kladením odborných dotazů přednášejícím, či správnými odpověďmi na jejich otázky. Oběma hochům děkuji za zodpovědný přístup a vynikající reprezentaci školy.

Brno 30. duben 2015

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně