XXII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2016

Ve dnech 25. – 26. 11. 2016 se v pavilonu G1 v areálu Veletrhy Brno, a. s. uskutečnil další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. My jsme se také zúčastnili a přinášíme z našeho stánku pár fotografií.