Slavnostní předávání výučních listů 2017

V pondělí 26. 6. 2017 byly slavnostně předány výuční listy našim žákům z denního a také dálkového studia. Předávání proběhlo v Technickém muzeu v Brně za účasti nejen představitelů školy, ale také zástupců firem a technického muzea. Žákům přeji mnoho úspěchů v dalším studijním či profesním životě. Hezké prázdniny.

J. Melichar