Třídní schůzky 1. ročníků

20. 9. 2017 Třídní schůzky 1. ročníků, v 16.00 hod.