Zahájení školního roku 2017/2018

4. září 2017 v 8,15 hod. začalo slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti pro žáky prvních ročníků tříd 1A, 1B, 1C, M1A, M1B, N1, ZA, ZB. Žáky přivítal a vedl krátký proslov ředitel školy, ing. Roman Moliš, kdy také představil pracovníky vedení školy – zástupce pro TV, vedoucí učitele PV a výchovného poradce. Na závěr toho setkání popřál novým žákům mnoho úspěchů při studiu na naší škole.