Celostátní kolo soutěže KOVO Junior 2018 – zámečník na naší škole

Ve dnech 5. – 6. dubna 2018 uspořádala Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace v rámci projektu České ručičky celostátní kolo soutěže s názvem KOVO Junior 2018 – ZÁMEČNÍK.

Soutěž byla určena pro žáky strojírenského oboru Strojní mechanik. Do soutěžního klání v odborných dovednostech a vědomostech postoupilo 19 žáků z 10 krajů ČR.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části měli soutěžící vyrobit a dokončit jednotlivé části petlice dle technické dokumentace. V druhé části pak prokazovali své vědomosti a dovednosti z praktického měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů.

Ceny do soutěže poskytly partnerské firmy:

Siemens, s r.o., o.z. Turbomachinery, BOMAR s r.o., METALDYNE Oslavany spol. s r.o., Robert Bosch odbytová s r.o., ZETOR TRACTORS a.s., Cech KOVO ČR

  • 1. místo Vojtěch Nebeský Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
  • 2. místo Pavel Kořenek Střední průmyslová škola, Hranice
  • 3. místo Radim Maixner Průmyslová střední škola Letohrad