Přednáška policie ČR

V rámci Prevntivního programu školy -primární a specifická prevence,t.j. zaměření na systém aktivit a služeb,které se zaměřují na práci s populací pro předcházení a zamezení nárustu výskytu sociálně patologických jevů ,se dne 23.4.2018 usku­tečnila přednáška a beseda pro žáky 2. ročníků a třídu 1A s panem nprap. Františkem Procházkou z Krajského ředitelství Policie ČR, Kounicova 24 Brno na téma rasismus,xenofobie, používání symbolů…

Pan Procházku uvedl zákony,zákonná opatření,jeho prezentace spočívala v informační, poradenské, prezentační, analytické, dokumentační a vzdělávací činnosti, vysvětlil zákonné normy a pravidla, např. vysvětlen paragraf oznamovací povinnost na podezření z trestné činnosti dětí a mládeže § 167 a 168 Zk.140/1661 Sb. trestního zákona atd.

Pan Procházka použil videoprojekci k oživení a doplnění informací.Na závěr přednášky se žáci ptali na informace, které je zajímaly.