Zahájení školního roku 2018/2019

3. září 2018 bylo slavnostní zahájení školního roku. Pro nepřízeň počasí proběhlo tentokrát zahájení školního roku v konferenční místnosti školy. Žáky přivítal a vedl krátký proslov ředitel školy, ing. Roman Moliš, kdy také představil pracovníky vedení školy – zástupce pro TV, PV, vedoucí učitele PV a výchovné poradce. Na závěr toho setkání popřál novým žákům mnoho úspěchů při studiu na naší škole.