Schránka důvěry

Schránka důvěry je určena žákům, kteří mají osobní nebo výukové problémy.

Důvěrnou zprávu zašlete psycholgoovi školy na e-mailovou adresu rezac@sssebrno.cz.