Vedení školy

Jméno Funkce Telefon Místnost E-mail
  spojovatel 544 422 811    
Ing. Roman Moliš ředitel školy 544 422 813 112/1.patro poslat zprávu
Helena Bartlová sekretářka ředitele 544 422 812
774 880 215
117/1.patro poslat zprávu
Mgr. Marcela Žáková zástupce ředitele pro teoretické vyučování 544 422 841
606 682 024
122/1.patro poslat zprávu
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. zástupce ředitele pro teoretické vyučování 544 422 840
601 574 866
122/1.patro poslat zprávu
Ing. Karel Krška zástupce ředitele pro praktické vyučování
statutární zástupce ředitele školy
544 422 860
601 366 428
124/1.patro poslat zprávu
Markéta Vlčková studijní oddělení 544 422 814
774 990 785
116/1.patro poslat zprávu
Ing. Jana Macíková studijní oddělení + personální oddělení 774 880 214
544 422 815
118/1.patro poslat zprávu
Petr Bartošek vedoucí vychovatel 544 422 830
606 681 972
DM 2.Patro poslat zprávu
Dagmar Horákovská vedoucí technicko-ekonomického úseku 544 422 820
774 990 780
119/1.patro poslat zprávu
Mgr. Jan Melichar koordinační, projektový a programový pracovník 544 422 881
774 489 908
104/1. patro DM poslat zprávu
Martin Trtílek vedoucí správy sítě 544 422 846
601 574 833
Jedovnická 10 poslat zprávu
Sborovna   544 422 855 205/2.patro  

Další kontakty

Pokud hledáte kontakty na další pracovníky školy, učitele nebo vychovatele Domova mládeže, najdete je v sekci Další kontakty