Mezinárodní spolupráce

Erasmus +

Zpráva z Erasmu +, 10. – 25. 2. 2018, Miláno

Pobytu a odborné praxe v zahraničí ve městě Miláně, v rámci projektu Erasmus +, se zúčastnilo dvanáct studentů naší školy. Tito byli rozděleni na odbornou praxi do pěti firem – RV, Ferrari s.a.s,. Ducati (Bike s.r.l.), Cascina Nosedo (La strada), Mio cugino. Všichni účastníci byli ubytovaní na severním předměstí Milána v domě v pokojích se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou.

Někteří studenti měli poprvé v životě příležitost strávit v zahraničí 14 dní bez rodičů, pracovat v cizí firmě, potýkat se s jazykovými bariérami. Zvládli pohyb po cizím velkoměstě, systém metra, nakupování v jiné měně. Získání Europassu je určitě pro jejich budoucí zaměstnavatele důležité, ještě důležitější však je, že si studenti vyzkoušeli, že i v nových podmínkách obstojí, jsou sebevědomější. Celkově hodnotíme pobyt studentů v Itálii za velmi přínosný pro jejich pracovní i osobní život.


Zpráva z Erasmu +, 12. – 25. 3. 2018, Vídeň

Pobytu a odborné praxe v zahraničí ve městě Vídeň, v rámci projektu Erasmus +, se zúčastnilo dvanáct studentů naší školy. Tito byli rozděleni na odbornou praxi do sedmi firem – Walter Traxler, Gerhard Dickbauer, Kovac Stahl, LL Stiegen, Metallbau Ing. Felix Krebs, Scharniere Franz Weinrank, Brana Metall. Všichni účastníci byli ubytovaní na okraji Vídně v dosahu metra.

Podmínky na této stáži plně odráží realitu života, který není vždy podle našich představ. Došlo k navázání nových přátelství a každá zkušenost, která nás odvede od míst, kde běžně žijeme, má svoji cenu. Naučí každého určité samostatnosti a umožní poznání situací, které jsou nutné k tomu, aby si každý vytvářel vlastní pracovní návyky a názor na dění ve světě. Komunikační dovednosti našich žáků byly na různých úrovních, ale dostačující. Certifikát o zahraniční stáží obdrželi všichni účastníci.

Landesberufsschule in Amstetten

V říjnu jsme navštívili odbornou školu se zaměřením na CNC stroje v Amstettenu v Dolním Rakousku. Rakouská škola pro nás připravila program plný překvapení. Navštívili jsme klášter i gymnázium v Melku, zúčastnili se exkurze do firmy Doka Umdasch v Amstettenu, do velké plně automatizované pekárny Haubi’s v Pet­zenkirchenu. Prohlédli si vodní elektrárnu Schwellöd, které funguje už více než 100let. Navštívili jsme veletrh eCarTec v Mnichově. A podívali se také do výuky. Studijního pobytu v Rakousku se zúčastnili 4 žáci z tříd M3A, M3B.

Spolupráce s německou společností pro vědecké poradenství

Naše škola navázala spolupráci se německou společností pro vědecké poradenství a servis Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförde­rung der neuen Bundesländer z Halle an der Saale. V rámci projektu Azubi Europa, ve kterém spolupracují firmy a odborné školy ve spolkové zemi Sasko – Anhaltsko, nás navštívili studenti, kteří v rámci praxe pracují v cementárně Bernburg. Dozvěděli se informace o českém vzdělávacím systému a naší škole.

Nadále budeme spolupracovat s německou společností, která nás zařadila do databáze škol spolupracujících se školami v SRN.

Návštěva v rakouském učilišti ve Vídni

V pondělí 3. května 2011 se zúčastnilo 30 vybraných žáků našeho učiliště za doprovodu 3 pedagogů informační besedy o rakouském odborovém svazu a prohlídky školy ve Vídni.

Koordinátor pro mezinárodní vztahy a zároveň učitel odborných předmětů oboru elektro Hubert Imsel nás provedl budovou učiliště Berufsschule Elektromechatronik ETM na Mollardgasse ve Vídni, ukázal nám výukové laboratoře a seznámil nás s duálním systémem vzdělávání v Rakousku.

V Catamaranu, jak je nazýváno centrum pro komunikaci s veřejností Rakouského odborového svazu byl pro nás připraven typicky rakouský oběd (co jiného než Wienerschnitzel by měl člověk v hlavním městě Rakouska obědvat…) a následně prezentace o rakouském systému fungování odborových organizací.

Vrcholem jednodenního výletu byla návštěva zábavního parku Prater, kde jsme mohli strávit příjemné jarní odpoledne.

Celá akce se konala v e spolurpáci s Českomoravskou konfederací odborových svazů a ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund = Rakouský odborový svaz) v rámci projektu ZUWINS (Zukunftsraum Wien-Niederösterreich-Südmähren = Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava) a doufáme, že se nám podařilo navázat dobré vztahy zejména s výše zmíněným učilištěm, se kterým bychom rádi nadále spolupracovali.

Studijní a poznávací pobyt v rakouské škole LBS v městečku Amstetten

Projekt s pracovním názvem Do světa! 2011, v našem případe pětidenní studijní a poznávací pobyt v rakouské škole LBS v městečku Amstetten. Cílem stáže bylo zjistit, jakým způsobem probíhá výuka a praxe v jiné zemi, získat co nejvíce odborných znalostí, procvičit se v cizím jazyce, poznat místní zvyky , kulturu a navázat nová přátelství. Do akce byli vybráni čtyři žáci 2. ročníku, obor elektrikář – silnoproud. Jmenovitě Patrik Haman, Tomáš Hrdlička, Patrik Červený a Robert Veteška. Vše začalo kromě příprav 12.12. 2011 jízdou vlakem z Hlavního nádraží v Brně. Se dvěma přestupy jsme šťastně dojeli do místa určení, rakouského městečka Amstetten.

Lehce nervózní po náročné cestě jsme hledali zástupce zmíněné školy, pana Wolfganga Flurschutse, který nás po domluvě měl čekat na nádraží. Byl tam a již za chvíli jsme vstupovali do školního internátu.

Následovalo zavedení našich žáků na pokoje. Byli trošku překvapeni, když zjistili že budou bydlet s rakouskými studenty na pokoji a navíc rozděleně. V praxi to znamenalo vždy dva naši a čtyři studenti z Rakouska. Pedagogický dozor, v podobě UOV Matouška a magistry Ottové, byl ubytován na opačné straně budovy. Dost nepraktické, ale bylo to v režii rakouské strany. Nakonec se ukázalo, že to nebyl problém. Existuji zde přísná pravidla a jsou důsledně kontrolována. Například se rozhlasem hlásily budíčky a večerky. Nikdo si nedovolil tyto signály ignorovat.

Žáci se poctivě přezouvali, zdravili a celkově se chovali civilizovaně. Překvapilo nás, že mají přesně určenou hodinu na samostudium, kterou striktně dodržuji. V osobním volnu hrají stolní tenis, surfují na internetu, nebo se různě baví ve skupinách. Kouření je zde tolerováno v určeném venkovním prostoru. Na internátu je kuchyně s jídelnou. Nabídka jídel se podobala spíše pobytu v hotelu slušné úrovně.

Škola je necelý kilometr od internátu. Nám cesta mezi oběma budovami přišla jako hezká procházka upravenými ulicemi, plných obchodů a kaváren.

Je specifická tím, že studenti jsou z celého Rakouska a jsou zde ubytováni. Studium je financováno nejen státem , ale i společnostmi a firmami, které mají s budoucími absolventy smlouvy o budoucí zaměstnání.

V jedné takové firmě jsme byli na exkurzi. Jmenovala se Umdasch. Zabývá se výrobou zdících forem pro stavebnictví. Může se pochlubit například stavbami mrakodrapů v Arabských emirátech a spoustou významných staveb v USA a mnoha dalších zemích.

Měli jsme možnost vidět prostory, kde studenti absolvují provozní praxi..Ta je výrazně odlišná od odborné praxe ve škole. Tam jde o praktickou i teoretickou činnost ve specializovaných učebnách. V těchto se zúčastnili výuky i naší žáci. Lze konstatovat, že úspěšně.

Rakušané nám do programu zařadili i nádherný výlet do města Linz. Tam jsme navštívili vánoční trhy a muzeum budoucnosti – ARS Electronica center. Tam nás čekali neuvěřitelné zážitky na projekčních plochách na stěně a současně i na podlaze o rozměrech 16 × 9 metrů ve formátu 3D. Země se vnášela v prostoru, poté jsme se prolétli vesmírem několika galaxiemi. Aby toho nebylo málo, sjeli jsme si virtuálně sjezdovku v rakouských Alpách. Bylo to tak věrohodné , že jsme i několikrát upadli. Potom jsme zhlédli klonování rostlin, různé roboty, elektronové mikroskopy, kamerové systémy procházející lidským tělem a plno projektů budoucnosti z oblasti elektroniky.

Electronic centrum večer v na břehu Dunaje

Poslední večer jsme byli všichni pozvání do stylového statku, či spíše zámečku na večeři. Servírovaly se speciality rakouské studené kuchyně a k pití se podávaly místní mošty z hrušek. Přítomen byl i pan ředitel a učitelé, kteří se nám během pobytu nejvíce věnovali.

Vládla příjemná atmosféra a čilí dialog nejen zásluhou magistry Ottové, která po celou dobu zdatně tlumočila, ale i znalostí němčiny a angličtiny našich žáků. Díky dobré zábavě se večeře protáhla, ale nikomu to nevadilo. Pan ředitel dokonce navrhl, že za námi ještě ráno přijede na internát se osobně rozloučit a udělat společné foto.

Tak se také stalo a nám se odjíždělo s pocitem dobře vykonané práce a bohatší o zkušenost k nezaplacení …

V projektu budeme pokračovat roce 2012 návštěvou zástupců partnerské školy LBS Amstetten v rozmezí měsíce dubna až května.

DO SVĚTA

V listopadu k nám do školy přijeli čtyři žáci s učitelem z naší partnerské školy v rakouském Amstettenu. Pokračovala tak výměna v rámci projektu Do světa. Školu v Amstettenu jsme navštívili v roce 2011 se šesti žáky a učitelem odborného výcviku. V roce 2012 jsme se na pozvání zúčastnili slavnostního otevření nové budovy školy. Během listopadového týdne si rakouští žáci prohlédli naši školu i Brno, navštívili firmu ABB, Technické muzeum i Špilberk. Zúčastnili se výuky v praktickém vyučování. Jazyková bariéra na technické úrovni skoro neexistovala. Naši žáci i učitelé využili jazykové znalosti němčiny i angličtiny. Kolegové v Amstettenu i my se těšíme, že spolupráce bude v roce 2013 pokračovat.