Předmětové komise – aktualizace 12.11.2018

Předmětová komise strojírenských předmětů

Předseda PK: Ing. Brančíková Dana, nyní zástup Ing. Volný Jiří členové: Volavý, Volný, Brančíková (nyní zástup paní Gregůrková), Kružík, Nováková

Předmětová komise odborných předmětů E a IKT

Předseda PK: Ing. Vladimír Valouch, zástupce: Ing. Kamil Urban

a)Sekce slaboproudé elektroniky: předměty: ZE, E, ELM, EN, ČT, DT, A, Rob, IKE, MvIT
vedoucí: Ing. Lukáš Bubník, členové: Ing. Karel Dostál, Mgr. Zbyněk Dostál (OV elektro slaboproud), Ing. Vladimír Florián, Ing. Lenka Raputová, Ing. Vladimír Valouch, Ing. Vladimír Vyhňák

a)Sekce silnoproudé elektrotechniky: předměty: ZE, E,ELM, SE, TD, S, MaT, ET
vedoucí: Ing. Kamil Urban, členové: Ing. Markéta Kubátová, Ing. Jiří Kučera, Ing. Vladimír Florián, Ing. Rostislav Lang, Ing. Roman Moliš, Mgr. Stanislav Šerák (OV elektro silnoproud)

a)Sekce informačních a komunikačních technologií: předměty: IKT, AIKT, CADe, SIT
vedoucí: Mgr. Miloš Halúzka, členové: Ing. Jana Hájková, Ing. Jiří Hanák (koordinátor ICT), Ing. Petr Mikulík, Ing. Vladimír Vyhňák

Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

(zahrnuje sekce: Český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenské vědy, tělesnou výchovu a odborné ekonomické předměty) Výuka všech předmětů všeobecně vzdělávací sekce pokračuje v návaznosti na minulá léta. Všechny ročníky – jak tříleté učební obory, tak studijní obory denního maturitního studia, dálkového nástavbového studia a denní nástavby, jakož i všechny formy zkráceného studia – jsou realizovány dle ŠVP.

Předseda PK: Mgr. Eva Palátová

členové:

a) sekce ČJL: Mgr. Milan Cíha, Mgr. Alena Toužínová, Mgr. Jana Zemanová, Mgr. Marcela Žáková

b) sekce cizích jazyků: Mgr. et Ing. Naděžda Kadlecová (AJ), PhDr. Jana Mazourková (RJ, AJ), Mgr. Zdeňka Ottová (NJ), Mgr. Eva Palátová (RJ, NJ), Mgr. Jana Zemanová (AJ), Mgr. Marcela Žáková (NJ)

c) sekce společenských věd Mgr. Martin Bobrovský (SVZ), Mgr. Zdeňka Ottová (SVZ, ÚSP), Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. (ÚSP, SP), Mgr. Jan Váně (SVZ), Ing. Iva Vogtová (SP)

d) sekce tělesná výchova Mgr. Martin Bobrovský a Mgr. Jan Váně

e) sekce odborných předmětů ekonomických Ing. Renata Skýpalová, Ph.d. (EaŘ, Ek), Ing. Iva Vogtová (EaŘ, Ek), Ing. Věra Žáková (Eař)

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Předseda PK: Mgr. Marcela Srncová

Složení komise:

Mgr. Marcela Srncová – matematika, fyzika
Ing. Věra Žáková – matematika, fyzika
Mgr. Miloš Halúzka – fyzika, chemie
Mgr. Lucie Přichystalová – matematika, chemie a ekologie, ekologie, fyzika
Ing. Iva Vogtová – matematika
Mgr. Martin Bobrovský – fyzika

Doporučené učebnice a literaturu naleznete v sekci O studiu v podsekci Doporučené učebnice.