Informace o projektu OVMT

hkavicka-projekt

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Modernizace technického vzdělávání v oblasti strojního měření na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a elektrotechnickém, Brno, Trnkova 113

Projekt

Název projektu: Odborné vzdělávání s moderní technikou
Zkrácený název projektu: OVMT
Název projektu anglicky: Training with the use of modern technology
Datum zahájení projektu: 01.03.2012
Datum ukončení projektu: 31.03.2013
Číslo smlouvy CZ.1.07/1.1.02/04­.0004

Stručný obsah projektu

Na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.02 Zvy­šování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je na naší škole realizován projekt, jehož cílem je modernizace technického vzdělávání v oblasti strojního měřen a inovace souvisejících ŠVP – příprava žáků na požadavky trhu, zaměstnavatelů – z důvodu potřeby rozvoje technických oborů v předmětu Strojírenská měření a v Odborném výcviku.

Projektem budou vytvořeny nové vzdělávací materiály a instruktážní (výukové) filmy pro strojní měření, bude modernizováno technické vybavení a zavedeny moderní metody výuky.

Realizací projektu získají žáci odborné zkušenosti odpovídající požadavkům trhu a zvýší se jejich připravenost pro trh práce.