Realizace projektu OVMT

Bez n‡zvu-1

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Realizace projektu OVMT

Březen 2012

 • zahájení realizace projektu
 • informativní seminář pro žáky a učitele
 • publicita – informativní zpráva o realizaci projektu ve vestibulu školy, na webových stránkách školy, rozeslání informativního letáku na ZŠ a školy v JMK
 • mapování trhu pro pořízení SW pro praktickou výuku a vyhodnocovacího SW
 • rozdělení témat pro zpracování studijních materiálů
 • zahájení ověřování v teoretické výuce (SM) a praktické výuce
 • evaluační dotazník pro žáky – hodnocení ověřování ve výuce

Duben 2012

 • publicita – informativní zpráva o realizaci projektu v deníku Rovnost a Učitelských novinách
 • pořízení IC techniky (notebook a tiskárna) pro účely výuky a videokamery pro účely natáčení filmů
 • interní školení pedagogických pracovníků pro tvorbu studijních materiálů
 • externí školení pedagogických pracovníků na tvorbu výukových filmů – 1.část
 • průběžné ověřování studijních materiálů ve výuce a jejich následná úprava dle potřeb výuky
 • interní seminář Jak psát studijní text (pedagogičtí pracovníci)

Květen 2012

 • zakoupení licencí pro Sanutrain – Virtuální stroj
 • práce na úloze 01
 • tvorba návodu k obsluze měřícího přístroje TESA, příprava k překladu do AJ
 • příprava instalace SW – obce virtuální stroj v.6.4

Červen 2012

 • instalace SW – obce virtuální stroj v.6.4. na deset žákovských stanic + katedru
 • práce na úloze 01
 • tvorba návodu k obsluze měřícího přístroje TESA
 • externí školení pedagogických pracovníků na tvorbu výukových filmů – 2. a 3. část
 • instalace nové verze Sinutrain 4.4.

Červenec a Srpen 2012

 • tvorba návodu k měřícímu přístroji TESA
 • vypracování úvodní části skript
 • vypracování úlohy 01
 • dokončení výukových filmů: Statická zkouška tahem, Dynamická zkouška, Zkoušky tvrdosti
 • tvorba studijních materiálů

Září 2012

 • informativní semináře pro nově zapojené žáky
 • práce na úloze 02
 • účast pedagogických pracovníků na externím školení na tvorbu výukových filmů
 • zavádění do výuky
 • tvorba návodu k měřícímu přístroji TESA

Říjen 2012

 • interní školení o práci s nový SW
 • zavádění do výuky
 • tvorba výukových materiálů – Měření a kontrola geometrických tvarů, Zkoušky tvrdosti, Dynamické zkoušky
 • účast pedagogických pracovníků ne externím školení na přístroj TESA se softwarem PC-DMIS, 1. část
 • úlohy na měřícím stroji TESA

Listopad 2012

 • zavádění do výuky
 • účast pedagogických pracovníků ne externím školení na přístroj TESA se softwarem PC-DMIS, 2. část
 • tvorba výukových materiálů – Zkoušky tvrdosti, Drsnost povrchu, Měření a kontrola geometrických tvarů
 • příprava úlohy 03 a 04
 • výukový film – Výroba ozubených kol

Prosinec 2012

 • zavádění do výuky
 • tvorba výukových materiálů – Zkouška střihu, Kontrola tvaru, Zkoušky tvrdosti
 • příprava úlohy 05
 • výukový film – Měření závitů, příprava scénáře

Leden 2013

 • zavádění do výuky
 • tvorba výukových materiálů – Měření hloubky, Měření průměrů vnitřních a vnějších, Měření roztečí otvorů a drážek
 • příprava úlohy 06
 • výukový film – Měření závitů, natáčení a ozvučení

únor 2013

 • zavádění do výuky
 • tvorba výukových materiálů – Měření s převodem mechanickým, Měření s převodem elektrickým, Technologické zkoušky
 • příprava úlohy 07 – technická dokumentace + program v Shop Millu
 • výukový film – Nedestruktivní zkoušky, natáčení a ozvučení