Realizace projektu ZOZEI

Bez n‡zvu-1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Realizace projektu ZOZEI

Duben 2011

 • výběrové řízení na pořízení ICT techniky
 • interní seminář Jak psát studijní text (sekce cizích jazyků, strojních, elektro)
 • rozdělení témat pro zpracování učebních textů
 • mapování trhu s učebními pomůckami
 • propagace – informační zpráva o realizaci projektu ve vestibulu školy, na školním informačním systému (TV), na webových stránkách školy, rozeslání informativních letáků na ZŠ a školy v JMK

Květen 2011

 • výběrové řízení pro pořízení měřící techniky
 • průzkum trhu pro pořízení nástěnných obrazů
 • interní seminář Práce s odbornými texty ve výuce (sekce cizích jazyků)
 • externí seminář Práce s odbornými texty ve výuce (sekce cizích jazyků)
 • interní seminář Formální úprava textů studijních materiálů a využívání ICT techniky pro výuku
 • dodávka ICT techniky a průběžné oživování techniky
 • objednávka propagačních předmětů
 • propagace – informační zpráva o realizaci projektu na SSŠ Brno, UP – IPS pro volbu povolání Brno, Rovnost, Učitelské noviny, Týdeník Školství, MF Dnes
 • shromažďování materiálů k tvorbě studijních textů

Červen 2011

 • příprava podkladů pro monitorovací zprávu od jednotlivých sekcí za období 1. 4. – 30. 6. 2011
 • dodání nové měřící techniky do elektrolaboratoří
 • interní seminář Používání nové měřící techniky v elektrolabo­ratořích (sekce elektro)
 • práce na tvorbě studijních materiálů pro obory Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik
 • seznámení s výsledky dotazníkových šetření, dotazník spokojenosti pro absolventy školení, všechny semináře byly hodnoceny velmi dobře

Červenec 2011

 • zpracování a odevzdání 1.monitorovací zprávy za období 1.4. – 30.6.2011
 • práce na tvorbě studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • instalace zakoupené ICT techniky
 • průzkum trhu – publikační systémy pro budoucí webové stránky

Srpen 2011

 • příprava tématických plánů pro předměty Technologie, Mechatronika, Číslicová technika, Elektronika, Elektrická měření a Odborný cizí jazyk (anglický, německý)
 • doobjednání interaktivních tabulí
 • instalace měřící techniky v elektrotechnic­kých laboratořích
 • práce na tvorbě studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů

Září 2011

 • na začátku období byly označeny učebny, kde bude probíhat výuka v rámci projektu ZOZEI
 • plné zprovoznění instalované techniky ICT a měřící techniky pro výuku
 • v úvodních hodinách byli žáci informování o realizaci projektu ZOZEI a jeho zavádění do výuky
 • podpoření žáci dostali propagační materiály s logy projektu ZOZEI
 • průběžné zavádění do výuky studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • průběžné získávání poznatků pro korekci vytvořených studijních materiálů
 • sběr podkladů pro 2. monitorovací zprávu za období 1.7. – 30.9.2011

Říjen 2011

 • shromažďování poznatků pro vytvoření kvalitního e-learningu
 • zjišťování vhodných dodavatelů (průzkum trhu) specialistou ICT pro vytvoření nových web stránek pro zaměření na e-learning
 • kontrola třídních knih s vyznačenými odučenými hodinami předmětů spadajících do projektu ZOZEI a seznamů žáků s označením jejich účasti v jednotlivých hodinách
 • průběžné zavádění do výuky studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • průběžné získávání poznatků a úpravy již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů dle potřeb výuky
 • zpracování a odevzdání 2. monitorovací zprávy za období 1.7. – 30.9.2011

Listopad 2011

 • vyhodnocení poznatků pro vytvoření kvalitního e-learningu
 • sběr dat a tvorba e-learningových stránek
 • průběžné zavádění do výuky studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • průběžné získávání poznatků a úpravy již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů dle potřeb výuky
 • propagace – informační zpráva o realizaci projektu v Učitelských novinách a Rovnosti
 • shromáždění a zpracovávání dat pro monitorovací zprávy č. 3
 • odevzdání monitorovací zprávy č. 3 včetně žádosti o platbu

Prosinec 2011

 • schválení monitorovací zprávy č. 3 včetně žádosti o platbu
 • kontrola používání čipů pro tisky v rámci projektu ZOZEI
 • kontrola funkčnosti a provozu kvalitního e-learningu
 • formální úprava textů pro e-learning
 • zavádění do výuky studijní materiály – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • průběžné získávání poznatků pro korekci již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů
 • úpravy již vytvořených studijních materiálů dle potřeb výuky
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů

Leden 2012

 • kontrola a oprávněnost používání čipů pro tisky v rámci projektu ZOZEI
 • průběžné zavádění do výuky studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • průběžné získávání poznatků a úpravy již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů dle potřeb výuky
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • sběr dat pro tvorbu e-learningových stránek

Únor 2012

 • shromáždění a zpracovávání dat pro monitorovací zprávy č. 4
 • kontrola a oprávněnost používání čipů pro tisky v rámci projektu ZOZEI
 • vedoucí lektoři a lektoři nadále pracovali na přípravě – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • získávání zpětné vazby pro hodnotové aspekty práce s moderními prostředky, jako podnět a prostředek pro aktivní výuku
 • rozšířené využívání ICT techniky při výuce
 • nadále probíhalo zavádění vytvořených i rozpracovaných učebních materiálů do výuky a používání nově pořízené výpočetní techniky
 • na základě poznatků z výuky budou vedoucí lektoři a lektoři dále upravovat již vytvořené materiály.
 • odevzdání monitorovací zprávy č. 4 včetně žádosti o platbu

Březen 2012

 • průběžné zavádění do výuky studijních materiálů – studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • průběžné získávání poznatků a úpravy již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů dle potřeb výuky
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • sběr dat pro tvorbu e-learningových stránek
 • průběžné zpracovávání zaslaných dat do e-learningové podoby pro webové stránky projektu
 • rozšířené využívání ICT techniky při výuce
 • příprava evaluačních dotazníkům pro žáky a učitele

Duben 2012

 • kontrola funkčnosti a provozu kvalitního e-learningu
 • formální úprava textů pro e-learning
 • výstupy zaváděny do výuky- studijní materiály, studijní texty, formuláře protokolů měření, příručky pro pedagogy, pracovní návody, slovníky odborných technických pojmů, sborník odborných textů
 • průběžné získávání poznatků pro korekci již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů
 • úpravy již vytvořených studijních materiálů dle potřeb výuky
 • zpracován evalvační dotazník (zpětná vazba od učitelů a žáků)
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • kompletace již vytvořených studijních materiálů dle potřeb výuky
 • opravy a doplnění monitorovací zprávy č. 4 včetně žádosti o platbu

Květen 2012

 • shromáždění a zpracovávání dat pro monitorovací zprávy č. 5
 • průběžné získávání poznatků a úpravy již vytvořených a pilotovaných studijních materiálů dle potřeb výuky
 • ověřování ve výuce vypracovaných studijních materiálů
 • průběžná kompletace již vytvořených studijních materiálů dle potřeb výuky
 • finalizace všech výstupů
 • formální úprava textů pro e-learning
 • předán evalvační dotazník spokojenosti k vyplnění (zpětná vazba od učitelů a žáků)
 • doplňující úpravy webových stránek školy
 • průzkum trhu na zajištěný tisku a vazby vytvořených výstupů
 • odevzdání monitorovací zprávy č. 5