Výstupy projektu

Tématické materiály vytvořené v rámci projektu SIPVZ č. 0226P2006 „Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů" :

AutoCAD LT

Učební texty v rozsahu 28 stran vhodné pro domácí přípravu studentů nebo pro přípravu učitele. Ve výuce jsou doplněny praktickými cvičeními a výkladem látky. Texty jsou logicky rozděleny do několika základních tématických okruhů. (Autor: ing. Ladislava Krejčí)

Řešené příklady v AutoCADu LT

Pět tématických okruhů řešených formou příkladů v celkovém rozsahu 45ti snímků, které vedou studenty krok po kroku k výslednému řešení. Příklady zahrnují základní problematiku kreslení technických výkresů v AutoCADu LT. Tato praktická cvičení vedou studenty k získání běžných návyků kreslení 2D technické dokumentace. (Autor: ing. Ladislava Krejčí)

 1. Kreslení a vlastnosti objektů
 2. Zadávání souřadnic
 3. Hladiny ve výkresech
 4. Bloky, atributy, knihovny
 5. Tisk výkresu

Řešené příklady v SolidWorksu

Pět tématických okruhů řešených formou příkladů v rozsahu 55ti snímků, které vedou studenty krok po kroku k výslednému řešení. Příklady zahrnují základní znalosti objektového parametrického modelování v SolidWorks. Jde o soubor praktických cvičení k získání pracovních návyků pro tvorbu 3D parametrických adaptivních modelů. (Autor: ing. Ladislava Krejčí)

 1. Vysunuté díly
 2. Lineární pole a rotační pole
 3. Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks
 4. Rotační díl
 5. Výkresy

Prezentace tvorby CNC kódu v SurfCAMu

Názorné dokumenty pro studenty vytvořené na 15ti snímcích. Obsahují dva řešené příklady, které studenty seznamují s tématikou tvorby CNC programů. V příloze je uveden i výpis zdrojového kódu pro řešené příklady. ( Autor: ing. Aleš Loveček)

 1. Postup tvorby CNC kódu pro frézování – 1
 2. Postup tvorby CNC kódu pro frézování – 2

Prezentace tvorby 3D modelu Srdce v SolidWorks

Jedná se o prezentaci, která na konkrétním příkladě vzorové součásti studentům přiblíží základní problematiku spolupráce CAD/CAM systémů z pohledu tvorby modelů. Názorné dokumenty pro studenty, vytvořené na 11ti snímcích, které obsahují řešený příklad tvorby modelu vzorové součástky v objektovém modeláři SolidWorks a na ni navazující tvorbu CNC kódu. (Autor: Roman Hudec)

Prezentace tvorby CNC programu modelu Srdce v SurfCAMu

Prezentace CAD/CAM systému výroby modelu vzorové součásti aplikací CNC kódu na stroji FC 16 CNC na 26ti snímcích. Na konkrétním příkladě předvádí převod modelu dílu ze SolidWorks do programu SurfCAM, následné definování technologie (druh nástroje, řezné podmínky) a generování CNC programu, které je určeno pro daný stroj. Prezentace je zakončena ukázkou výpisu CNC programu. Jde o praktický příklad spolupráce CAD/CAM systémů. (Autor: ing. Zdeněk Ondříšek)

Výpis zdrojového kódu postprocesoru MTS pro frézování

Výpis zdrojového kódu postprocesoru MTS pro frézování, formou textového souboru určeného k editaci nebo kompilaci. (Autor: ing. Zdeněk Ondříšek)

Ukázky výkresů 2D modelů

Ukázky prací žáků formou technických výkresů ve formátu JPG. (Autor: Roman Hudec)

Ukázka zadání ročníkových prací žáků 4. ročníku oboru CNC stroje

Text s obrázky obsahující 4 ilustrativních zadání ročníkových prácí s výkresy jednotlivých zadání. ( Autor: ing. Aleš Loveček)

Další materiály vytvořené v rámci projektu SIPVZ č. 0226P2006

Prezentace projektu Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů

Prezentace realizace projektu „Zavedení CAD technologií do vzdělávacího procesu školy v návaznosti na výuku odborných předmětů“ na 25ti snímcích. Obsahuje cíle projektu, důvody, které k projektu vedly, časovou osu projektu, obsah jednotlivých etap, ukázky výstupů jednotlivých etap, ukázky prací žáků a způsobu testování znalostí, závěry. (Autor: ing. Ladislava Krejčí)

Ověřovací zpráva ISŠ-COP Brno, Olomoucká 61, 627 00 Brno (Autor: ing. Jana Pšenčíková, ISŠ – COP, Olomoucká 61, Brno)