Školská rada – aktualizováno 2.11.2018

Na základě z. č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 byla ke dni 24. října 2018 zvolena nová školská rada. Počet členů rady je stanoven na 9 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu volí zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci.

Složení Školské rady ve školním roce 2018/2019

  • členové za žáky a zákonné zástupce žáků školy:
  Borek Kamil
  Sedláček Erik
  Miloš Lukáš
  • členové za zaměstnance školy:
  Kupsa Tomáš, Bc.
  Palátová Eva, Mgr.
  Valouch Vladimír, Ing.
  • členové za zřizovatele školy:
  Freibergová Hana, Mgr.
  Krytinář Martin, PhDr. BcA
  Řezáč Ivo, Mgr

ARCHIV: