Pracovní exkurze učitelů odborných předmětů elektro v Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky

Jako součást prací na školním vzdělávacím programu pro obor Mechanik elektrotechnik se uskutečnilo dne 13.7.2009 jednání s vedoucím Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE) FEKT VUT v Brně, panem doc. Ing. Čestmírem Ondrůškem, CSc o spolupráci při tvorbě nového ŠVP spojené s pracovní exkurzí učitelů odborných předmětů elektro v UVEE, zaměřenou na možnosti využití laboratoří ústavu v rámci výuky odborných předmětů elektro na naší škole.

Ing. Karel Dostál, 14.7.2009

Odkaz

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně

Fotogalerie