Školení "Zásady projektové práce a bezpečnosti práce v laboratořích IET"

Jako součást řešení projektu: Institut experimentálních technologií 1

Klíčová aktivita: Podpora talentovaných žáků SŠ

se uskutečnilo dne 11.11.2009 na VUT v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Kolejní 4 školení na téma „Zásady projektové práce a bezpečnosti práce v laboratořích IET“, které je předepsanou součástí řešení příslušné klíčové aktivity projektu.

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Za naši školu se akce se zúčastnili

Mentoři:

  • Ing. Josef Veselý, CSc
  • Ing. Karel Dostál

Talentovaní žáci:

  • Hrbek Martin – SOŠ4
  • Šmarda Ladislav – SOŠ4
  • Procházka Michal – M4F
  • Navrátil Jaroslav – SOŠ3
  • Sýkora Martin – SOŠ3
  • Vobora Jan – SOŠ3

Za řešitele: Ing. Karel Dostál, 30.11.2009

Fotogalerie