Spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií na projektu IET1

Naše škola se podílí jako spolupracující škola na řešení projektu „IET1 – Institut experimentálních technologií 1“, jehož řešitelem je Institut experimentálních technologiií (IET) při Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky (UTEE) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického v Brně (VUT).

Obsah projektu IET1

zvýšení motivace žáků základních a středních škol ke vzdělávání se v elektrotechnic­kých oborech a zlepšení podmínek pro výuku elektrotechniky a fyziky včetně podpory využití ICT ve výuce.

Klíčové aktivity projektu, na kterých konkrétně naše škola spolupracuje:

  • Elektrotechnická výuková pracoviště pro SŠ – cílem je vytvoření elektrotechnických výukových pracovišť ve spolupracujících školách
  • Podpora talentovaných žáků SŠ – cílem je zapojení talentovaných studentů SŠ do řešení průmyslových projektů
  • Vzdálená laboratoř elektrotechniky pro ZŠ a SŠ – cílem je výuka žáků ve vzdálené laboratoři elektrotechniky

Identifikační údaje projektu

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/01­.0029
Název projektu Institut experimentálních technologií 1
Název příjemce Vysoké učení technické v Brně

Odkaz

Projekt IET1 – Institut experimentálních technologií 1

Ing. Karel Dostál, 14.7.2009