Vzdálená laboratoř elektrotechniky

Využití laboratoří VUT pro výuku našich studentů.

7.10.2009 Před­náška Elektrická energie

Přednášející :Doc. Ing. Kaláb Csc.
Dozor: – Ing. Moliš
Přednášky se zúčastnila třída M1A – 21 žáků.

15.4.2010 Měření ve vzdálené laboratoři

Třída N1 (Obor provozní elektrotechnika)
Dozor: – Ing. Raputová, Ing. Moliš
Účast: – 10 žáků

Třída SOŠ3
Dozor – Ing. Moliš, Ing. Raputová
Účast: – 18 žáků

Žáci se rozdělili do dvojic a vybrali si jednu z deseti připravených laboratorních úloh měření.

22.11. 2010 Měření ve vzdálené laboratoři

Třída N 2 (Obor provozní elektrotechnika)
Dozor: – Ing. Raputová, Ing. Moliš
Účast: – 8 žáků

Třída SOŠ 4
Dozor – Ing. Moliš, Ing. Raputová
Účast: – 12 žáků

25.3.2011 Měření ve vzdálené laboratoři

Třída N2 (Obor provozní elektrotechnika) Dozor: – Ing. Raputová, Ing. Moliš
Účast: – 8 žáků
Třída SOŠ4
Dozor – Ing. Moliš, Ing. Raputová
Účast: – 12 žáků

11.11. 2011 Měření ve vzdálené laboratoři

Třída N2 (Obor provozní elektrotechnika)
Dozor: – Ing. Raputová, Ing. Moliš
Účast: – 8 žáků
Třída SOŠ4
Dozor – Ing. Moliš, Ing. Raputová
Účast: – 14 žáků

image001 image002 IMG_2926 IMG_2928 IMG_2929

Za naší školu zajišťují: Ing. Roman Moliš a Ing. Lenka Raputová

Paticka_IET1_Tentoprojek