Seznam maturitních okruhů k ústní zkoušce z cizího jazyka

ANGLICKÝ JAZYK

GENERAL TOPICS:

 1. Osobní charakteristika: Personal identification and characteristics
 2. Rodina: Family, Family activities, Relationships, Celebrations
 3. Domov a bydlení: Housing and living – hometown and its surroundings, household, household chores , Accomodation, Looking for a place to stay
 4. Každodenní život: Everyday life, Planning a daily programme, Everyday life,
 5. Vzdělávání: Education, At school, Education and society,
 6. Volný čas a zábava: Free time and entertainment, Sport, Culture and arts, Hobbies, interests, social events
 7. Mezilidské vztahy: Interpersonal relationships and multicultural society, Friendship,
 8. Cestování a doprava: Travelling – holidays, trips, Travelling and transport
 9. Zdraví a hygiena: Health and body care
 10. Stravování: Food and healthy diet, Food and drinks, Food and eating, Gastronomy
 11. Nakupování: Shopping and lifestyle
 12. Práce a povolání: Job and occupation, Applying for a job
 13. Služby: Services – public transport and means of communication, Services and lifestyle
 14. Společnost: Society and mass media, Society – customs and traditions, celebrations, Life in today´s society, Teenage life, Helping others
 15. Zeměpis a příroda: Geography and nature, Weather and climate, Protection of nature and animals, Environment

NĚMECKÝ JAZYK

ALLGEMEINE THEMEN:

 1. Osobní charakteristika: Persönliche Identifikation, Charakteristik, Eigenschaften
 2. Rodina: Familie, Familienleben, Familienaktivitäten
 3. Domov a bydlení: Wohnort und ihre Umgebung, Haushalt, Zusammenleben
 4. Každodenní život: Alltagsleben, Tagesablauf
 5. Vzdělávání: Ausbildung, Sprache lernen
 6. Volný čas a zábava: Freizeit und Unterhaltung, Sport, Kultur und Kunst, Hobbys
 7. Mezilidské vztahy: Zwischenmenschliche Beziehungen, Zusammenleben, Freundschaft, multikulturelle Gesellschaft
 8. Cestování a doprava: Urlaub, Ferien, Ausflüge, Verkehrsmittel
 9. Zdraví a hygiena: Gesundheit und Hygiene, Sportaktivitäten
 10. Stravování: Ernährung, Essgewohnheiten, Gastronomie, Im Restaurant
 11. Nakupování: Einkaufen und Lebensstil
 12. Práce a povolání: Vorstellungsges­präch, Arbeit und Beruf, Hausarbeiten
 13. Služby: Dienstleistungen – Verkehr und Verkehrsmittel, Kommunikation­smittel
 14. Společnost: Gesellschaft und Massenmedien, Feste und Bräuche, Leben in der heutigen Gesellschaft, Altersgruppen
 15. Zeměpis a příroda: Geographie und Natur – Wetter, Jahreszeiten, Tiere, Umwelt

RUSKÝ JAZYK

VŠEOBECNÁ TÉMATA:

 1. Osobní charakteristika
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Každodenní život
 5. Vzdělávání
 6. Volný čas a zábava
 7. Mezilidské vztahy
 8. Cestování a doprava
 9. Zdraví a hygiena
 10. Stravování
 11. Nakupování
 12. Práce a povolání
 13. Služby
 14. Společnost
 15. Zeměpis a příroda

SEZNAM TÉMAT 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ:

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Moje škola
 2. Můj obor
 3. Žádost o zaměstnání
 4. Svátky a tradice v ČR
 5. Svátky a tradice Německu
 6. Ochrana životního prostředí
 7. Životní styl v ČR,v Německu
 8. Můj životní styl
 9. Můj vztah k novým médiím
 10. Moje návštěva divadla, kultura a umění
 11. Česká republika
 12. Praha, Brno
 13. Můj region
 14. Německo
 15. Rakousko, Švýcarsko
 1. Meine Schule
 2. Mein Lehrfach
 3. Arbeitsbewerbung
 4. Feste und Bräuche in Tschechien
 5. Feste und Bräuche in Deutschland
 6. Umweltschutz
 7. Lebensweise in Tschechien, in Deutschland
 8. Mein Lebensstil
 9. Meine Beziehung zu neuen Medien
 10. Mein Theaterbesuch , Kultur und Kunst
 11. Tschechische Republik
 12. Prag, Brünn
 13. Mein Region
 14. Deutschland
 15. Österreich, die Schweiz

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Housing and living, my home
 2. Me and sports and games
 3. Shopping, my attitude to shopping
 4. British, American and Czech meals, my favourite meal
 5. Customs and traditions
 6. My cultural life: theatre, cinema, music
 7. The Czech system of education, my school
 8. The Czech Republic
 9. Brno and the place where I live
 10. Great Britain
 11. The United States of America
 12. Canada
 13. Australia
 14. The personal computer and the Internet
 15. Mechanical engineering: Machine elements and materials

RUSKÝ JAZYK

 1. Moje škola
 2. Můj obor
 3. Žádost o místo
 4. Svátky a tradice v ČR
 5. Svátky a tradice v Rusku
 6. Ochrana životního prostředí
 7. Životní styl v ČR /v Rusku
 8. Můj vztah k novým médiím
 9. Moje návštěva divadla, kultura a umění
 10. Puškin, Oněgin
 11. Česká republika
 12. Praha, Brno
 13. Můj region
 14. Rusko
 15. Moskva, Petrohrad
 1. Моя школа
 2. Моя специальность
 3. Заявление о приёме на работу
 4. Праздники и традиции в Чехии
 5. Праздники и традиции в России
 6. Охрана жизненной среды
 7. Стиль жизни в Чехии/ в России
 8. Моё отношение к новым средствам массовой коммуникации
 9. Моё посещение театра, культура и искусство
 10. Пушкин, Онегин
 11. Чешская Республика
 12. Прага, Брно
 13. Мой регион
 14. Россия
 15. Москва, Петербург