Nástavbové a zkrácené studium – zápisový lístek

Důležitá informace pro uchazeče o nástavbové a zkrácené studium

Upozorňujeme všechny uchazeče, kteří se v přijímacím řízení hlásí do nástavbového nebo zkráceného studia, denní i dálkové formy, že se na ně již nevztahuje povinnost odevzdat zápisový lístek.